Dialog Bondstorp: "Nu formar vi framtiden tillsammans!"

Vad tycker ungdomarna, näringslivet, de äldre, föreningslivet och alla vi andra som bor här?

Vaggeryds kommun vill fånga upp alla de frågor som ni tycker är viktiga för kommunens framtida utveckling. Därför kommer man att under hösten 2019 och våren 2020 genomföra 8 dialoger.

Röster i alla åldrar är viktiga – kom och gör skillnad!

– Vi bygger framtiden tillsammans med våra kommuninvånare! Man kan se dialogerna som ett kreativt tillfälle där syftet är att skapa en bild av invånarnas synpunkter och idéer på hur de tycker att respektive området ska utvecklas. På så sätt kan vi fånga viktiga frågeställningar, skapa ett bra underlag för beslut och öka kvaliteten i vår planering, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

8 delområden - Bondstorps område näst ut

För att alla i invånare i Vaggeryds kommun ska kunna vara delaktiga och engagerade har vi valt att dela in kommunen i 8 delområden (se karta nedan). Under hösten/vintern 2019 kommer tre dialoger att genomföras:

  • 15 oktober i Åker (obs! redan utförd)
  • 19 november i Bondstorp (se program i länken nedan)
  • 3 december i Byarum

Dialogerna i Hok, Svenarum, Klevshult, Skillingaryd och Vaggeryd kommer att genomföras under våren 2020. Mer information och datum för respektive område kommer senare.

- Det är viktigt att alla invånare i Vaggeryds kommun får möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Därför hoppas jag att många, ung som gammal, kommer på respektive dialog och lyfter sina tankar och idéer. På så sätt är man med och bidrar och gör skillnad, avslutar Gert.