Enkät för företag under covid-19

Vi vill skapa en lägesbild av hur situationen med coronaviruset påverkar företagen i Vaggeryds kommun. Därför släpper vi nu en enkät där du och ditt företag kan bidra med värdefull information.

Vaggeryds kommun följer utvecklingen av coronaviruset (covid-19) och vi vill med det här formuläret skapa en lägesbild av hur situationen med coronaviruset påverkar näringslivet i Vaggeryds kommun. Både effekter som vi redan nu ser samt effekter som vi ser på sikt. En bättre lägesbild ger oss bättre möjligheter att tillsammans kraftsamla där det behövs och sätta fokus på frågor som är viktiga.

Enkäten tar bara några minuter att fylla i och du kan välja att svara helt anonymt:

Samlade länkar för dig som företagare

Region Jönköpings län

På Region Jönköpings Läns hemsida finns samlad information om hur olika organisationer kan stötta företag i den nuvarande situationen:

Almi

Samlad information från Almi med anledning av coronaviruset

Verksamt.se

Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktiga för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Svenskt näringsliv

Information om corona/covid-19 till dig som företagare från Svenskt näringsliv.

Företagarna

Företagarnas artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

Regeringen

För att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19 har flera ekonomiska åtgärder vidtagits.