Joel Isaksson till vänster och Patrik Isaksson till höger fick under Vaggerydsdagen den 31 augusti motta priset för Årets företagare 2019. Daniel Fransén, i mitten, representerar Företagarna och delade ut priset.

Årets företagare är Isakssons metallindustri

Bröderna fick hastigt ta över företaget år 2013 och har sedan dess visat på en god entreprenörsanda med nya smarta lösningar som skapat nya arbetstillfällen. Därför får de nu pris som årets företagare av Vaggeryds näringslivsråd.

Isakssons metallindustri startades av farfar Valter Isaksson med en begagnad automatsvarv år 1947. Företaget har sedan dess vuxit till att bli en komplett leverantör av automatsvarvade detaljer.

Patrik och Joel Isaksson fick hastigt ta över företaget år 2013 efter pappa Davids bortgång. Sedan dess har bröderna förvaltat sitt arv på bästa sätt, menar Mårten Ewertsson, ordförande i Vaggeryds näringslivsråd.

– De har visat på mycket god entreprenörsanda och har utvecklat verksamheten på ett föredömligt sätt. Med sitt stora tekniska kunnande har de effektiviserat sin produktion med nya maskiner och egna smarta lösningar. Det ger ett värdefullt kundvärde som gör att man kan växa tillsammans med sina kunder, säger Mårten Ewertsson i ett pressmeddelande.

Från 2013 har bolaget kunnat öka sina anställda från sex personer till dagens 18 anställda. Den nu snart färdigställda tillbyggnaden av kontor och personlautrymmen innebär ett stort lyft för all personal och ett nytt viktigt steg för framtiden.

Fakta om årets företagare

Årets företagare delas ut varje år till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungera som en förebild för andra företagare. Det är Företagarna i samverkan med Vaggeryds Näringslivsråd som står bakom Årets företagare i kommunen.