Konjunkturbarometern

Konjunkturbarometern har sedan 1996 genomförts av Vaggeryds Näringslivsråd för att på ett enkelt sätt kunna mäta ”temperaturen” på näringslivet.

Nu har konjunkturbarometern blivit digital och spridits till övriga kommuner i Gnosjöregionen; Värnamo, Gislaved och Gnosjö, som en del av samarbetet i BGR Business Gnosjöregion AB.
Resultatet kommer att presenteras på www.konjunkturbarometern.se där det också går att följa utvecklingen över tid för respektive kommun; Vaggeryd, Värnamo, Gislaved och Gnosjö samt för hela Gnosjöregionen. Varje företag kan även följa sin egen utveckling genom en log-in funktion.

Uppdaterad: 2015-12-18